Piśmiennictwo

 1. OECD (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en [dostęp: 14.11.2022].
 2. http://onkologia.org.pl/nowotwory-wprowadzenie/ [dostęp: 14.11.2022].
 3. https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/viewFile/10178/8678 [dostęp: 14.11.2022].
 4. Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, Polska, 2018.
 5. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2:779–780.
 6. https://www.medonet.pl/zdrowie,co-trzeci-polak-zachoruje-na-raka–w-diagnozie-pomoc-moga-testy-genetyczne,artykul,1725038.html [dostęp: 14.11.2022].
 7. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aMgB0-0AGEMJ:www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2016/1065Zielazny_PsychiatrPol2016v50i5.pdf&cd=8&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d [dostęp: 14.11.2022].
 8. Własne materiały szkoleniowe Projektu Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii w latach 2017-2019”.
 9. Badanie opinii społecznej przeprowadzone w lipcu 2022 r. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, na reprezentatywnej próbie badawczej 1000 osób metodą CATI.
 10. M. Rogiewicz (red.), Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych, Kraków, 2020.
 11. K.de Walden-Gałuszko, Psychoonkologia,  Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000.
 12. K. de Walden-Gałuszko M. Mankowicz, Jakość życia w chorobie nowotworowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 13. J.R. Kowalczyk (red.), Przejść przez chorobę nowotworową dziecka, Wrocław 2008.
 14. P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Modlińska, Przewlekle chory w domu, Gdańsk 2011.
 15. M. Dorfmuller, H. Dietzfelbinger, Psychoonkologia. Diagnostyka i metody terapeutyczne, 2009.
 16. S. Moorey, S. Greer, Terapia poznawczo – behawioralna osób z chorobą nowotworową, Alliance Press, Gdynia 2007.
 17. Krystyna de Walden – Gałuszko, Psychoonkologia, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2011.
 18. M. Rogiewicz (red.), Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków, Kraków 2015.
 19. M. C. Maultsby, Racjonalna terapia zachowania, Żnin, 2008.
 20. M. Godlewski, Świadomy oddech, w: Charaktery, nr 3, 2021.
 21. R. Zavalioni, Psychologia nadziei. Aby poczuć się zrealizowanym, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 1999.
 22. Krystyna de Walden-Gałuszko, U kresu, Gdańsk 2000.