Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 28, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Serwis internetowy zawiera informacje o produktach i usługach Roche Polska z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju. Roche Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w serwisie internetowym informacje były ścisłe i uzupełniane na bieżąco. Pomimo tego nie możemy zagwarantować, że informacje że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać, że informacje podane tutaj mogą być już nieaktualne. Roche Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu internetowego oraz jego zawartości.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Roche Polska Sp. z o.o.

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Roche Polska Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z serwisem internetowym i przeglądając go, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a Roche Polska Sp. z o.o. nie mają mocy ani skutków prawnych.